MMF inviterer!

Årets prosjektkonsert fra Melbo musikkforening har utspring i PRIDE.

Vi har hentet musikk fra LGBTQI-miljøet, som av mange blir sett på som en egen sjanger. Budskapet er aksept, respekt, åpenhet, mangfold og inkludering. Det blir mye fest og litt alvor, og forhåpentligvis noe til ettertanke. Bli med oss å feire kjærligheten og mangfoldet!