Samfunnshuset

Melbus største dugnadsprosjekt.

Det ble i sin tid fra lokale ildsjeler registrert at kommunikasjonen var så dårlig mellom folk. På den måten at det var ikke noe særlig med samtaler i gang. Man gikk å antok hva den ene måtte mene og man hadde veldig få møteplasser hvor man fikk greie på hva de andre mente om ting som angikk hele stedet. En medvirkende faktor til dette var nok kanskje at Melbu var uten samfunnshus i mange år. Derfor ble Melbu Samfunnshus endelig satt i gang bygget og «Melbuprosjektet» startet  i 1983. Som tok sikte på å bedre kommunikasjonen mellom folk. Derfor ble Melbuposten etablert og Radio Melbu kom i gang. Samt Melbukontoret.

Samfunnshuset var i den tid det sto ferdig, kanskje det eneste dugnadsprosjekt av en slik størrelse. Det var over 600 som deltok på dugnadsarbeidet. Da fikk plassen innført noe nytt, med en deltakelse som var mye bredere enn noen gang tidligere. Hos lokalbefolkningen på Melbu har de fleste den følelsen at huset tilhører oss alle på stedet, på en helt spesiell måte, og det å ha fyllt huset med aktivitet og arrangementer, har i alle år vært fortsettelsen på denne dugnadsjobben.

Opprinnelsen var så tidlig som 21.feb. 1946 da første møte i Folkets hus komite» ble satt. Mange framstøt skjedde årene etter, pengeinnsamling og kjøp av tomt. A/L Melbu Samfunnshus ble vedtatt dannet i 1953. Man utredet forskjellige kombinasjonsløsninger.

Årene gikk. Ved begynnelsen av 70-tallet ble man innstillt å bygge på gamle fjøstomta til Hovedgården. Gammel tomt ble solgt. Riksantikvaren ble trukket inn. I 1976 ble arkitekt Berent A. Moen’s tegninger godkjent av alle parter. Innkomne anbud gav dog bygge- og finanskomiteen kalde føtter. Billigste kostnadsramme var på 11,4 millioner, man så ingen muligheter til å løse finansieringen.

Styret arbeidet videre. Det ble sett på mulighetene for å leie ut store arealer i bygget. Hele byggegruben skulle nyttiggjøres, slik at bruksarealet ble betydelig større enn tidligere planlagt. Seierens dag kom senhøstes 1983. Første spadestikk ble tatt. Utleie- og finansieringsavtaler ihavn.

I November 1985 ble åpningssnora kuttet. Nær 600 feiret begivenheten. Nær førti år hadde folket på stedet sett fram til denne dagen. Når prosjektet til slutt lot seg realisere skyldes ikke dette minst en betydelig andel egeninnsats. Lag / Foreninger og enkeltpersoner bidro på dugnad, skolen og arbeidsmarkedsmyndighetene ved arbeidsmarkedskurs og bedriftene ved rabatter på varer og arbeidskraft.

Samfunnshuset eies av SA Melbu Samfunnshus. Andelene er spredt på enkeltpersoner, foreninger og bedrifter hovedsaklig på stedet.